dimecres, 23 d’octubre de 2013

REUNIÓ DE PARES

Tal com s'ha comunicat per escrit,  el DIMERCRES 23 d'octubre a les 19:30h, tindran lloc en l'Institut les reunions inicials Famílies/ Centre. 
Com tots els anys, els tutors i tutores mantenen un primer contacte amb les famílies de l'alumnat de cada grup.

Els objectius que es pretenen amb aquestes reunions són, entre uns altres:
-Presentar les línies bàsiques de funcionament del centre.
-Comentar els aspectes rellevants de cada grup-classe.
-Recaptar la col·laboració de les famílies en qüestions d'interès: seguiment dels processos d'aprenentatge, hàbits d'estudi, seguiment de l'alumnat, hàbits de vida saludable…


Cada tutor-a es reunirà amb els pares-mares a l'aula corresponent al seu grup.