RISCOS INTERNET

  • PRIVACITAT EN LA XARXA:

VÍDEO 1

VÍDEO 2

VÍDEO 3


  • CIBERACOSO:  • ÚS DE LES XARXES SOCIALS- Es poden treballar les següents preguntes:


- De qui tracta el vídeo?

- Què li passa i  per què?

- Quines conclussions treus del vídeo?

- Crees que el tema de què tracta es dóna o es pot donar en la realitat?