ACTIVITATS TUTORIA 1r i 2n ESO (PAT)

ACTIVITATS  1r- 2n  ESO:


  •   SETEMBRE:                          
      
 -Activitat 1: Jornada d'acollida:  
                         - Dossier jornada acollida 
                        - Normes del procés d'acollida 
                        - Varis documents més.
 
-Actitvitat 2: Hàbits de treball:  
                    - Calendari del trimestre, hàbits diaris de treball, ús de l'agenda.
                              - Exemple d'activitat

- Activitat 3: Emplenar o actualitzar fitxes individuals  
                                (fulls seguiment dels alumnes, a la web del centre)

- Activitat 4:  Preparació de la reunió de pares i mares. 
                             -Dosssier de la reunió
                     - Convocatòria de la reunió.


  • OCTUBRE:

- Activitat 1:  Creació normes d'aula.
                        - Drets i deures.
                        -  Exemple1:
                                   -  Exemple 2:

- Activitat 2: Preparació de l'avaluació inicial.

                    -  Normes per la preparación.
                    -  Acta

- Activitat 3: Elecció de delegat.

                    - Delegat de la classe.   Acta

                   - Delegat mediambiental.   Acta

- Activitat 4: Educació Vial.

- Acstivitat 5:  Convicència i mediació:
                    
                  - Activitat 1 de  competència social, sensibilització a la

                              mediació i administració del CESC.


  • NOVEMBRE:

- Activitat 1:  Activitat "simulacre d' evacuació".
                     Instruccions alumnat pla d'evacuació
                             Pla d'evacuació
                             Recorregut pla d'evacuació

- Activitat 2: Prevenció de gènere.

- Acstivitat 3:  Convicència (activitats competència social)  • DESEMBRE:- Activitat 1: 


- Activitat 2:


- Activitat 3:


- Activitat 4: